20 juni 2021

En tidning på kristen grund96 resultat för ”Christian Hårleman, Stockholm”

Tror på Gud gör jag inte, men kyrkans bidrag till samhället är omfattande och gott, skriver Christian Hårleman.

Det är viktigt att kyrkor erbjuder ett öppet samtalsklimat och betonar förlåtelse och nåd, skriver Christian Edlund.

Tyvärr har denna fristad i dag urholkats och frikyrkan kan inte längre sägas vara en nykter gemenskap, skriver Mariell Edblad.

Vi ska inte leva i förnekelse, men vi behöver “vara uppmärksamma på vad vi uppmärksammar”, skriver Håkan Söderström.

Det kristna är kanske inte att diskutera vad vi har rätt att göra utan vad som är rätt att göra, skriver Ludvig Gutestam.

Det är ingen slump att det är Finland som har Jean Sibelius och inte Sverige, skriver Christian Braw.

Är socialismen en bra idé, när den alltid misslyckas?

Vi kurder har kämpat länge för vår egen frihet, för demokrati och mycket annat men ändå syns inget resultat, skriver Shamm Salih.

Sverige behöver en engagerad frikyrka med självförtroende, skriver Kjell-Erik Selin.

Varje samhälle behöver nya identifikationspunkter.