7566 resultat för Christian M��lk

Italiens senat röstar om ett förslag som skulle förbjuda italienare att skaffa barn genom surrogatmödrar, även i länder där detta är tillåtet.

I stället för att göra lärjungar av våra unga har vi underhållit dem med tuggummilekar och filmkvällar, skriver Ray Baker.

"Det var 40 stolar vi beställde, inte 40 pansarvagnar."

Regionen har tidigare signalerat samma sak till sina anställda.

Bayerns regeringschef Markus Söder: Era bekymmer är våra bekymmer.

PMU: “Det får ses som ett misslyckande då vi har ett civilsamhälle som har svårt att finansiera sin verksamhet”

Regeringen föreslår att SST ska bort. • Isak Reichel, myndighetschef: "De signaler jag får från regeringen är att det inte finns planer på en annan inriktning av politiken."

Det väckte stor uppmärksamhet att evangelikaler hamnade i öppen konflikt med myndigheterna.

Kommentar: Men då måste kristenheten våga erbjuda den.

Smyrnaförsamlingen fyller nya kyrkan vid två invigningsgudstjänster.