7251 resultat för Christian M��lk

Fjorton medlemmar i en församling i Johannesburg drunknade i helgen när en flod där man förrättade dop översvämmades.

Nya ärkebiskopen till Dagen: "Jag skulle önska att världen kunde ta några steg mot en lägre anspänning, större tolerans och större öppenhet för varandra."

Regeringens budget innehöll inte förnyade bidrag till hågkomstresor - men nu lovar kulturministern fortsättning för hågkomstresor.

Steven Crosson: Men Anderssons socialdemokrater måste inse att deras utmaning är existentiell.

Även i år motionerar M, C, SD och MP om att låta utreda läkarassisterad dödshjälp. Läkarförbunden vill att en fördjupad medicinsk-etisk analys föregår en statlig utredning.

Vi talar ju inte om vuxna kvinnor, utan om tvååringar och sexåringar som inte har något reellt val, säger Juno Blom (L) till Dagen.

Dagen har ställt frågan till samtliga 24 ministrar i den nya regeringen om de är med i något trossamfund, och vad det betyder för dem.

Statsvetaren Magnus Hagevi: Förvånande att det inte är fler pingstvänner i regeringen.

Kyrkan har inte samma uppdrag som staten. Vi måste exempelvis skilja församlingens barmhärtighetstjänst från vad som skapar ett fungerande samhälle, skriver Hans Eklind (KD).

Svenska kyrkans biskop Fredrik Modéus ångrar sig inte, trots att han skapade stor diskussion med sin sågning av Tidöavtalet.