7064 resultat för ”Christian M��lk”

"Att få stå på scenen med lovsångsteamet innan jag ska predika, det är Gud som ger i överflöd!" säger Lili-Ann Karppinen.

Framgångarna för prolife-rörelsen i USA har väckt ont blod hos abortaktivister. Angrepp har riktats mot kyrkor och mot mödravårdskliniker som inte utför aborter.

P1 Morgon bjöd in queerteologen Lina Landström och Stefan Gustavsson från Apologia till samtal.

De största partierna är sämst på utvecklingspolitik. Det visar biståndsorganisationen Diakonias partiledarenkät, som görs varje valår.

I slutet av juni mördades två präster på den mexikanska landsbygden - ytterligare två offer för det narkotikarelaterade våld som skördat många prästers liv.

"En rättvisans dag" säger Pro-life-rörelsen om det historiska beslutet från Högsta domstolen.

Vad är det Chandrankunnel kan bidra med som Sveriges kristna behöver? Skriver Per-Arne Imsen.

På Världsflyktingdagen samlades en grupp iranska konvertiter på Mynttorget för att protestera mot hur de har behandlats.

Brittisk domstol har beslutat att läkarna får avsluta en tolvårig pojkes livsuppehållande behandling - mot föräldrarnas vilja.

Frida Park: Alltför länge har politikerna ondgjort sig över “religiösa friskolor” men egentligen menat “muslimska”.