19 oktober 2021

En tidning på kristen grund2177 resultat för ”Daniel Alm, f��rest��ndare Pingst ��� Fria f��rsamlingar i samverkan”

Som församlingsrörelse har vi alltid ett behov av en miljö där man tillåts tänka nytt och som inte misskrediteras från start, skriver Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS.

Be om fred och frälsning i den andliga kamp som pågår. Tankemönster av död, hat och våld som endast ödelägger behöver rivas ner, skriver Daniel Alm och Niclas Collén.

Pingst ska inte värja för de svåra frågorna och det som har blivit fel, skriver Daniel Alm.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst, i söndagens webbpredikan kring coronasituationen.

Må det bli tio år av växande bibelkärlek, andefyllda kyrkor som förändrar samhällen och mer bön och kärlek till folket.

Det som just nu händer i de norrländska pingstförsamlingarna är mycket uppmuntrande.

Med den bönen kommer också ett ansvar att förstå att vi är många som bor under Guds himmel.

Hur ivriga är vi att be om de andliga nådegåvor som gör oss till brukbara redskap i Guds hand, skriver Evert Persson.

Jag önskar jag hade kommit på ett lämpligt sätt att göra något för den unga tjejen.

Sekler av traditionella muslimska värderingar gör att afghaner på ytan verkar svåra att nå. Men under ytan pågår en rörelse - till Jesus.