10000 resultat för Daniel Engstr��m

Stor enkätundersökning bland pastorer, präster och kårledare. ⋅ Så tänker pastorer som vill se ett förbud. ⋅ Många osäkra.

Regionen har tidigare signalerat samma sak till sina anställda.

Frida Park: Kanske blir vägen framåt inte alls lika svår och lång som den hittills varit?

Dagens människa möter medieprofilen och musikern Cissi Wallin.

PMU: “Det får ses som ett misslyckande då vi har ett civilsamhälle som har svårt att finansiera sin verksamhet”

Pingstledaren förespråkar respekt och ödmjukhet som bättre alternativ.

Regeringen föreslår att SST ska bort. • Isak Reichel, myndighetschef: "De signaler jag får från regeringen är att det inte finns planer på en annan inriktning av politiken."

Viktigt samtala och dra upp gränser när pentekostalismen sprider sig också i lutherska kyrkor, säger Johannes Zeiler vid Svenska kyrkan.

Vem ska bli Årets medmänniska, Årets församling, Årets opinionsbildare, få Bildas folkbildningspris och Utbultstipendiet?

Dagen på plats när bandet klipptes. Se bilder och video från nya Frihamnskyrkan.