10000 resultat för ”Daniel R��sberg missionsideolog Evangeliska frikyrkan regionledare i Evangeliska Frikyrkans Internationella arbete.”

Att skicka asylsökande i Europa till Rwanda har stött på massiv kritik - men Rwandas president vill utöka samarbetet.

Kyrkklockorna ringde till sorgegudstjänst i Oslo domkyrka på söndagen. Både statsministern och kronprinsparet slöt upp till gudstjänsten som hölls dagen efter dödsskjutningarna i centrala Oslo.

Frida Park: Men svensk abortdebatt får lov att skärpa till sig.

Under 2021 fick vi i snitt 300 nya medlemmar i månaden, säger Ida-Lina Frisell Aasland, verksamhetschef på Maträtt.

Elin Stillingen var vittne till dödsskjutningarna i Oslo, och berättar om skrik och tumult när en man öppnade eld strax bakom henne.

I "Sommar i P1" berättar den populäre programledaren om sin uppväxt i pingstkyrkan, och om att förlora sin pappa till missbruk.

För jubilaren Evangelina Bergh var det inte självklart att hon skulle bli officer.

Helgonet Franciskus, som förkastades av sin far och tvingades hemifrån utan pengar, satte den populära pilgrimsstaden Assisi på kartan.

"Vi delar något i det inre och kan lära av varandra", säger Joel Halldorf.

Kommentar till Matteusevangeliet 6:30 | I dag är Johannes Döparens dag, mannen som bar fattigmans kamelhårskläder, förmodligen varken bekväma eller moderiktiga. Han valde att bekymra sig för annat än kläderna och ingenting blev över för second hand-butiken.