24 september 2021

En tidning på kristen grund2418 resultat för ”Daniel Sturesson, f��retagare och medlem i EFS-kyrkan”

Det är i stabila demokratier som kristna har störst möjligheter att tillbe och leva fritt, skriver Daniel Sturesson.

När gudstjänster sker över internet riskerar de som inte har råd med mobilabonnemang att hamna utanför, skriver Eva Hultén.

Hur nära muslimer och kristna än kan komma i gemensam erfarenhet och ömsesidig välvilja kommer inte centrala dogmer försvinna, skriver Martin Landgren.

Det finns ett behov av ett nyanserat samtal, bortom förenklingarna, om hur kristna kan förhålla sig till islam, skriver Helene Egnell.

Frågan om Bjärka-Säbys framtid reser frågor om hur kopplingen mellan pentekostalism och ekumenik ser ut i praktiken, skriver Johannes Zeiler, präst i Svenska kyrkan.

Vifta inte undan de allvarliga konsekvenserna av pornografi, skriver Göran Fäldt.

En generös flyktingpolitik kan leda till att vissa individer lyckas lura systemet, men det får inte leda till att jag slutar lyssna till alla sanna berättelser, skriver Per Edler.

Tanken att kristendomen ligger till grund för nästan allt det vi uppfattar som gott är starkt förenklad, skriver Patrik Stålgren.

Sara Wrige intervjuar en präst, en sjuksköterska och en läkare som stått mitt i pandemin.

Pandemin utmanar oss att tänka nytt. Våra grundläggande trossatser om sakramenten har däremot inte ändrats, skriver prästen Omar Ud-Din.