24 september 2021

En tidning på kristen grund692 resultat för ”David Ahnstedt, l��rarstudent, G��teborgs universitet”

När det gäller religion och livsfrågor kan det aldrig vara universitets roll att gå in och slå fast vad som är “sanning”, skriver David Ahnstedt.

David Fiske skriver om att ha en eller flera “Arons” vid sin sida - som kan det man själv inte kan.

En upprättad relation till skapelsen börjar med gräsrötterna, i det nära och lokala, och som församling kan vi bidra med ett vittnesbörd om en försonad skapelse, skriver David Wiljebrand.

Sångerskan Faith Kakembo berättar om sin sommar.

"Bibeln innehåller berättelser som vi tolkar och därför är det problematiskt att påstå att en viss tolkning är den enda riktiga", säger Jennie Högberg om varför hon som präst ställer sig bakom initiativet.

Kulturantropologen funderar på moral och sätter upp sin tipi.

Asia Bibi och Dalai Lama var två av talarna när personer från hela världen samlades för att diskutera religionsfrihet.

En ny EU-dom tillåter privata arbetsgivare att förbjuda religiösa symboler - och Sofia Camnerin på SKR tycker att det är "djupt oroväckande"

Med allt fler katoliker i området, bland annat en stor grupp svenskar som konverterat, behövde församlingen en ny kyrka i Nässjö.

EFS missionsledare arbetar med pilkorgsflätning under sommaren.