31 juli 2021

En tidning på kristen grund685 resultat för ”David Nystr��m”

Sverige kan här lära sig mycket av hur andra länder involverat näringslivsaktörer i biståndet, skriver Hans Wallmark och Magdalena Schröder.

Sångerskan Faith Kakembo berättar om sin sommar.

"Bibeln innehåller berättelser som vi tolkar och därför är det problematiskt att påstå att en viss tolkning är den enda riktiga", säger Jennie Högberg om varför hon som präst ställer sig bakom initiativet.

En ny EU-dom tillåter privata arbetsgivare att förbjuda religiösa symboler - och Sofia Camnerin på SKR tycker att det är "djupt oroväckande"

Asia Bibi och Dalai Lama var två av talarna när personer från hela världen samlades för att diskutera religionsfrihet.

Kulturantropologen funderar på moral och sätter upp sin tipi.

EFS missionsledare arbetar med pilkorgsflätning under sommaren.

Med allt fler katoliker i området, bland annat en stor grupp svenskar som konverterat, behövde församlingen en ny kyrka i Nässjö.

I Torpa kyrka möts besökaren av bibliska lappar som uppmanar till distansering.

Kristna konvertiter får hårdare straff efter en ändring i iransk lag.