16 oktober 2021

En tidning på kristen grund101 resultat för ”Denis�� Cassel, kommunalr��d Link��ping (KD)”

Förändring och anpassning till det politiska landskapet är nödvändigt, men vår bestämda uppfattning är att vi som parti står fasta i våra värderingar, skriver Jonas Segersam och Denisé Cassel (KD).

Kristdemokrati innebär inte att ge allt gott till alla - det är vänsterns politik - utan att ta ansvar, skriver Jonas Segersam (KD) och Denisé Cassel (KD).

Inte alla religiösa uttryck är alltid lämpliga överallt, skriver Denisé Cassel och Jerry Broman (Båda KD).

Ett slöjförbud står i skarp konflikt med bärande kristdemokratiska principer och riskerar att få motsatt effekt, skriver Lennart Bondeson.

Regeringens så kallade feministiska utrikespolitik, där biståndspolitiken ingår, har alltför ofta varit tomma ord, skriver Gudrun Brunegård, KD.

Förslaget om obligatorisk språkförskola läggs för att hjälpa barn som annars riskerar att gå en mycket dyster framtid till mötes, skriver Peter Kullgren.

Slutreplik. Med all icke önskvärd tydlighet visar Irans ambassadör varför regimer som den han företräder inte borde finnas, skriver David Lega (KD).

Europas demokratier måste kraftigt begränsa den iranska regimens möjligheter till påverkan i vår del av världen, skriver David Lega.

Det måste vara integration som är målet, i synnerhet i ett Sverige som blir alltmer segregerat, skriver Peter Kullgren.

Förslagen om språkförskola och modersmålsundervisning går hand i hand, skriver Gudrun Brunegård(KD) och Acko Ankarberg Johansson(KD).