13 juni 2021

En tidning på kristen grund1636 resultat för ”EFS”

EFS årskonferens skulle ha hållits i Kalmar nästa vecka, men pandemin har satt käppar i hjulet.

EFS:are från hela landet samlades i fyra dagar till årskonferens.

Många hemlösa kämpar just nu för att klara vintern. River Blom fick hjälp av S:t Clara kyrka i Stockholm.

Stockholm är kallt. Hjälp din medmänniska att #claravintern.

"Ett gott exempel på holistisk mission", säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson.

Stockholm är kallt. Hjälp din medmänniska att #claravintern.

Stockholm är kallt. Hjälp din medmänniska att #claravintern.

Stockholm är kallt. Hjälp din medmänniska att #claravintern.

Kyrkan som öppnar famnen för tilltufsade familjer, missbrukare, och hemlösa.

Tre lördagar ägnas åt kurs om hur återstarten sker efter pandemin.