825 resultat för Elin Kullingsj��

Pingstförsamlingen fyller 100 och spirar av liv. Föreståndaren Camilla Brolin: "Hela samhället skulle må bra av att ha Jesus i sin vardag, vi är beredda."

Dagens recensent Magnus Sundell efter dokumentären: När eftertexterna rullar sitter jag mållös.

Att samhället hårdnat för flyktingar blev tydligt under Kyrkornas migrationsdagar. Bland annat oroar man sig för en kommande lag om anmälningsplikt av papperslösa.

Betlehemskyrkan vill låta kulturen visa vägen till Gud.

Kväkarna står för en radikal pacifism, ser det gudomliga i allt och har ett öppet förhållningssätt till andra livsåskådningar. Men varför lockar de så få?

Kyrkokonferens i Helsingborg i helgen - om både jordens och själens överlevnad.

Drygt 400 svenska pilgrimer firade mässa med påven i 35-gradig värme.

Jag har ”hittat på” många telefonmöten för att kunna smita undan en timme över lunchen och ladda om, säger Josefine Arenius.

Drygt 400 svenska ungdomar vallfärdar till världsungdomsdagen i Lissabon, där hundratusentals unga från hela världen sammanstrålar och firar gudstjänst med påve Franciskus den 6 augusti.

Volontärarbetet i Betlehem satte djupa spår hos Elin Jönsson, ungdomskonsulent i Stockholms katolsk stift.