06 maj 2021

En tidning på kristen grund2672 resultat för ”Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson”

Moderaterna vill tydligare kontroll och uppföljning av biståndet, att biståndet fokuseras mot katastrofbistånd samt att riksdagen slår fast en fyraårig biståndsram, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Tron är en viktig del av mig.

Sverige kan här lära sig mycket av hur andra länder involverat näringslivsaktörer i biståndet, skriver Hans Wallmark och Magdalena Schröder.

Aborträtten används framför allt på vänsterkanten för att felaktigt misstänkliggöra Kristdemokraterna, skriver Michael Anefur.

Oavsett var de finns har världen inte råd med några säkra zoner för islamistisk terrorism, skriver Lars Adaktusson.

Ensidig Israelkritik väcker misstankar om dold agenda

Det finns något högtidligt i ett klassiskt förstamajtåg

Att Sverige följer USA i spåren är inte bara en angelägenhet för dem som är personligt berörda.

Elisabeth Sandlund: En stor framgång för Åkesson att just migrationsfrågan valdes för att visa enighet.

Svenska kyrkan har rätt att kräva medlemskap och tro av sina anställda.