28 november 2021

En tidning på kristen grund601 resultat för ”Ellinor ��delroth, professor emerita vid institutionen f��r folkh��lsa och klinisk medicin i Ume��”

Utifrån ett teologiskt perspektiv behöver vi inte vara rädda för vaccinet, skriver Ellinor Ädelroth och Ulf Sundkvist.

Dagens filmskribent Carl Johan R. Freed ger streamingtips.

Tesen att religion och vetenskap skulle stå i nödvändig konflikt med varandra verkar inte längre giltig, skriver Ivar Gustafsson och Per Eriksson.

Forskning visar att en mer jämställd familjepolitik leder till minskat våld, skriver Matts Hertsberg, Sverker Sikström och Susanne Urwitz.

Kontroversiella frågor kan inte undvikas på universitetet, skriver Tobias Hägerland och Martin Berntson i en replik.

Koranens trovärdighet ifrågasättas av allt fler, vilket fått till följd att många muslimer lämnar sin tro.

Sekler av traditionella muslimska värderingar gör att afghaner på ytan verkar svåra att nå. Men under ytan pågår en rörelse - till Jesus.

Upplevelserna jag gjort på Bjärka-Säby har fått mig att omvärdera mycket jag tänkt och trott, skriver Patrik Hagman.

Vi ska inte låta oenighet i politiska frågor slita isär oss utan enas kring det som förenar oss, skriver Malin Cederberg.

Sara Wrige intervjuar en präst, en sjuksköterska och en läkare som stått mitt i pandemin.