745 resultat för Emanuel Almroth

Jag tror det är viktigt att vi uppmärksammar de snabbt växande karismatiska församlingarna och lär oss vad som är gott i dem, utan att kopiera avarterna, skriver Leif Nordenstorm.

Var det något som saknades i den svenska kristenheten när trosteologin svepte in på 1980-talet? Fanns det ett behov av någon återupptäckt? skriver Gunnar Löfgren.

Jag känner många som skadats och lämnat tron, eller blivit så allergiska mot alla löften om välsignelser att de inte längre tror på vad Bibeln utlovar, skriver Emanuel Almroth.

Kyrkosångaren Einar Ekbergs ackompanjatör under nio år har avlidit i en ålder av 95 år.

Peter Halldorf och Emanuel Karlsten två av dem som föreläst i kyrkan under tiden som jätteklotet visats upp.

Entreprenören och S-politikern Jan Emanuel föreslår att Niklas Piensoho, föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm, borde ge sig in i politiken. Anledningen är en av pingstpastorns predikningar som han lyssnade till.

Församlingen har också en bakdörr där människor stilla smyger ut, skriver Öyvind Tholvsen.

Det krävs att vi söker upp och lyssnar in tonen som ljuder under det trötta och besvikna och ibland hätska. , skriver Beryl Lindeman.

"Det är någonting märkligt med de här sångerna". Elvis Presleys andliga repertoar får Mikael Järlestrand att hoppas på en ny uppgift i livet.

Prisade journalisten: Jag kämpade verkligen för att mitt liv skulle bära frukt, att tron inte skulle bli en skramlande cymbal. Problemet var att det hela tiden var kyrkan som jag behövde göra något åt.