1392 resultat för Emma Birgersson

Frida Park: Ignorera opinionen och stå upp för det okränkbara människovärdet på Livets söndag.

Britta Bolmenäs om att fokusera på rätt saker när adventstiden är här, som en förberedelse inför julen.

Vissa omständigheter rår vi inte på, som när sjukdom och död tar ifrån barn en förälder, men när byråkratiska och administrativa omständigheter splittrar familjer blir jag riktigt arg, skriver Emma Birgersson.

Måste alla präster i Svenska kyrkan vara villiga att viga samkönade par? Nu pågår debatten på kyrkomötet.

Under helgen möttes 135 unga ledare som vill missionera genom sin idrott till konferensen Krik Arena i Uppsala.

Risken är att den kristna tron i dag bara blir en spegelbild av det nutida sökandet efter det autentiska jaget, skriver Fredrik Wenell.

Peter Halldorf och Emanuel Karlsten två av dem som föreläst i kyrkan under tiden som jätteklotet visats upp.

Jag får påminna mig om att jag inte behöver vara överallt hela tiden, inte behöver nå alla, skriver Emma Audas.

Forskaren Emma Frank i stor intervju om sitt engagemang för fakta och kunskap - och övertygelse om att det finns en gräns för vad vetenskapen kan ge svar på.

Forskaren, författaren och folkbildaren intervjuas i podden Dagens människa