27 november 2021

En tidning på kristen grund50 resultat för ”En av m��nga”

Det är dags att frikyrkans ledare tar sitt ansvar och gör upp med den skadliga kulturen, skriver signaturen "En av många".

Sverige kan här lära sig mycket av hur andra länder involverat näringslivsaktörer i biståndet, skriver Hans Wallmark och Magdalena Schröder.

Moderaterna vill tydligare kontroll och uppföljning av biståndet, att biståndet fokuseras mot katastrofbistånd samt att riksdagen slår fast en fyraårig biståndsram, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Är vi nöjda med regeringens förfarande? Nej, men vi hade inga alternativ, skriver Tuve Skånberg.

Sluta bagatellisera det manliga maktutövande som genomsyrar hela vår kultur, eftersom det i en kristen utopi kan förvaltas “bra”, skriver Katarina Hedman.

Bland människor i våra utsatta förorter tycks längtan att få fira Jesu födelse i kyrkan vara som störst.

Det är hotet från Iran som varit utlösande för en ny tids fredsprocess i Mellanöstern, skriver Gunnar Hökmark.

Rätten till självbestämmande är förvisso av stor vikt men dock knappast obegränsad, skriver Ilan Ben-Dov.

Dissonans mellan Kristdemokraternas nuvarande politik och budskapet om kristna värderingar, skriver Joel Larsson och Anders Silfverdal.

Osloavtalet fråntar inte Israel ansvar i situationer av det slag som nu gäller till följd av pandemin på Västbanken och i Gaza, skriver Thomas Hammarberg (S).