5632 resultat för Erik Helmerson

Pekka Mellergård, redaktör och ansvarig utgivare för NOD, berättar om tidskriftens nystart.

Prästen Peter Wänehag fyller 65 år den 12 mars, men är ny på jobbet i London.

Musikfestivalen Skärgårdssång presenterar flera nyheter inför årets evenemang. Amerikanske artisten Bryan Duncan och Göteborgsbiskopen Susanne Rappmann är två av dessa.

Jesusordet “Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren” torde kunna anföras som ett skäl till att bejaka vapentjänst, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius.

Kommentar: Snippmålet en påminnelse om att säkra kyrkors verksamhet mot övergrepp

En person i kyrkan är för närgången fast hon inte uppskattar det, och nu har det börjat pratas. Relationsterapeuten Christina Halldorf svarar.

Sången "Jag tänker be för Ukraina" sjungs nu in av Mark Sergeev som till vardags är ungdomspastor och lovsångsledare i en frikyrka i östra Ukraina.

Kommentar: Flera larm om problem i ungdomsidrotten

Det är oerhört viktigt att visa att mänskliga rättigheter motsvarar det vi alla behöver för att leva värdiga liv, oavsett vilken livsåskådning vi har, skriver Kristina Patring.

Författarsamtal tog upp hur Vilhelm Ekelund påverkades av Swedenborg.