7075 resultat för Erik Lys��n

Muslimska världen rasade efter att Rasmus Paludan eldade upp Koranen - men det var inte muslimernas heliga skrift som brann.

Påve Franciskus ledde mässa i DR Kongo med ovanligt många gudstjänstbesökare.

Vad själen, förnuftet och språket är, och var de har sitt ursprung och sin grund, är förnuftiga frågor, skriver Lennart Svensson.

Här finns ett stort diakonalt uppdrag - att ge människor de intellektuella verktygen för att kunna närma sig en mogen kristen tro som bär på alla plan, skriver Martin Sahlén, Patrik Adlarson, Erik Eckerdal, Pekka Mellergård och Christoffer Skogholt.

Alla biskoparnas valspråk och meningen bakom • Maria Markovits, Linköpings nya biskop om sitt val: “Jag hade säkert sju alternativ”.

Böneveckan är årets största ekumeniska arrangemang. Materialet som skapats i samband med den väcker frågor. "Andas wokeism" • "USA-vinklat".

Erik Eckerdal och Marika Markovits har i dag vigts till biskopar i Visby respektive Linköpings stift. Ärkebiskop Martin Modéus valde att tala om biskoparnas "humoristiska" kläder.

Över 150 aktivister och Kristna freds, som själva har representanter i priskommittén, protesterar mot beslutet.

Utåt sett var allting bra, men hemma präglades Erik och Linn Tobiassons äktenskap av destruktiva mönster: “Jag förstod att jag hade blivit mer och mer nedtryckt, och kände: Nu är det nog".

De tre sånger som flest personer önskat är skrivna av Laleh, Ulf Lundell och Ingenting.