482 resultat för ”Esther Jakobsson”

Slutreplik. Vi behöver ha en bibeltolkning som utgår från Jesu liv och undervisning och inte en tolkning som styrs av samtiden eller av en bokstavlig tolkning av förbudstexter i Bibeln, skriver 19 debattörer.

Kyrkliga ledare i Ukraina samtidigt på rysk "dödslista".

Jenny Dobers, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, betonar att öppenhet inte får leda till att människor far illa.

Synen på Bibeln, pastorsrollen och hbtq-frågan delar kyrkan • Söker nya pastorer och föreståndare.

Sund bibelsyn - Vikten av smågrupper - Inkluderande miljö med högt i tak - Mer humor i kyrkan. Dagen har pratat med 30 tonåringar och unga vuxna i olika kyrkor och samfund.

19 debattörer: Så länge det finns minsta tvivel om att hbtq-personer är välkomna som fullvärdiga medlemmar i församlingen, har kyrkosamfunden ett arbete av högsta prioritet att göra.

Gösta Jakobsson är död. Stig och Mirja Jakobssonhar skrivit detta minnesord om honom.

Dagen gick på gudstjänst i Immanuelskyrkan i Stockholm - söndagen innan pandemirestriktionerna släpper.

Paul Zettersten är död. Per Zettersten har skrivit detta minnesord om honom.

Efter ett dramatiskt liv har Sarah Lundbäck Bell funnit ro - i dag är hon ansvarig för det kreativa arbetet i pingstkyrkan i Alingsås.