1888 resultat för Fixa K��rleken

Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett stort lidande i att inte känna igen sig i sin egen kropp, skriver Steven Crosson.

Timbros chefsekonom Fredrik Kopsch lyckades starta ett mindre kulturkrig efter att ha föreslagit att Stockholms kyrkor borde rivas för att ge plats åt bostäder.

Mark- och miljödomstol avslår överklagande från grannar.

Stort reportage • Pastor bakom studie: Vi hoppas det ska bli en väckarklocka för kristna • Dagen på plats i Råslätt och Skäggetorp, som polisen bedömer som utsatta områden.

Frågan debatteras nu högljutt och efter en lagrådsremiss i somras är det dags för regeringen att sätta ned foten.

Livets ords pastor Janne Blom om en förändrad syn på helande och livet efter motorcykelolyckan: "Jag var en millimeter från att dö" • Video: "Jag tackar för alla förböner"

Kommentar: Naivt att tro att villkorade statliga pengar inte kringskär självständigheten.

Biståndsorganisationen oroas av den nya regeringens omprioriteringar. Mattias Brunander: Finns risk att man börjar anpassa sig om man vill ha pengarna.

Svenska kyrkans byggplaner i centrala Göteborg kan avgöras i domstol.

Ett framgångsrikt svenskt musikförlag har köpt David Media, som länge varit ledande i utgivning av lovsångsmusik.