11 maj 2021

En tidning på kristen grund360 resultat för ”Fredrik Söderberg Bruce”

Så snart familjens asylärende har prövats får den familj som beviljats asyl flytta till en kommun som den anvisats till, skriver Fredrik Söderberg Bruce.

Kommentar. Ny forskning visar att föräldrar jämför sitt föräldraskap med andra på sociala medier.

Det är viktigt att inse att biologi spelar en avgörande roll men orimligt att könen olika värden skriver Fredrik Wenell.

Fredrik Wenell: Kyrkorna måste kunna ge ungdomar rimliga svar på de frågor vetenskapen ställer.

Fredrik Wenell: Protestledaren Filip Sjöström visar på den stora faran när en existentiell längtan förblir privat och tappar kontakt med en tradition med rötter tillbaka i historien.

Att adoptera ett barn kan vara ett tecken på något mycket större - att alla är kallade att adopteras in i Guds familj.

Den burmesiska majoritetsbefolkning har nu förstått vad minoriteter varit utsatta för i Myanmar skriver Fredrik Wenell.

I relationer förekommer alltid makt och ett fungerande äktenskap är platsen att hantera makten skriver Fredrik Wenell

När man sökte bilder av maskulinitet gick man snarare till Hollywood än till Nya Testamentet, skriver Fredrik Lignell.

Kommentar. I ett slag förändrades förutsättningarna för kyrkornas ungdomsverksamhet, men ungdomsledarna har trofast fortsatt att möta ungdomar skriver Fredrik Wenell.