1937 resultat för ”G��rrel Espelund”

Dagen i samarbete med Frälsningsarmén, Pingst – fria församlingar i samverkan och Evangeliska Frikyrkan anordnar flera intressanta seminarier under veckan.

Församlingsherden Manilla Okomdal Nordanstig: Vi vill att folk ska haja till.

Det behövs bara ett enda motexempel för att avfärda en tänkt naturlag, skriver Håkan Söderström.

Evolutionsteorin inte alls är den säkra teori som många, inklusive de som ansvarar för kammarrättens dom gentemot Ekebyskolan, tycks tro, skriver Per Eriksson och Ola Hössjer.

Trots att vi har mycket kunskap om hälsa, mår vi sämre och sämre. Något saknas, skriver Cajsa Tengblad.

Pingstkyrkor i Kenya kämpar för förändrad kultur utan könsstympning. • Coronapandemin fick utvecklingen att gå tillbaka • Loiman, 13: Mamma har sagt att jag inte ska behöva genomgå det hon gjorde.

Även bilder på bebisar som gapar och äter kan förvrängas till pornografiskt innehåll, säger författaren Caroline Engvall.

Susanne Rappmann vill undersöka varför mängden utdelad mat har ökat i staden.

Dagen möter kristna ledare vars stad totalt har förändrats sedan krigets inleddes. Baptistpastorn Yaroslav Pysz: Jag pratar inte med mina ryska vänner längre.