06 maj 2021

En tidning på kristen grund70 resultat för ”Gunnar Hagberg”

Att tillåta dödshjälp för svårt sjuka i slutet av livet är i linje med kristen barmhärtighet, skriver Gunnar Hagberg och Stellan Welin.

Det är dags att Kristdemokraterna byter partinamn till “Sjukvårdspartiet”, skriver Gunnar Johansson.

Var är den kristna omtanken när kristna propagerar för att kyrkor ska undantas rådande pandemilagar, skriver chefläkare Gunnar Ramstedt.

Min djupa förhoppning är att pingst i Linköping och kommuniteten ska finna vägar så att kontinuiteten får bevaras, skriver Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare Pingst FFS.

Att ta Jesu enhetsbön på allvar är att ge sig hän åt en djärv vision, skriver Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare Pingst FFS.

Jag tror att vi ska vara försiktiga med att sätta likhetstecken mellan att lämna gemenskapen och lämna tron., skriver Gunnar Swahn.

Det är hotet från Iran som varit utlösande för en ny tids fredsprocess i Mellanöstern, skriver Gunnar Hökmark.

I stället för att engagera oss partipolitiskt i Svenska kyrkan borde vi fråga oss: Är det här rätt väg för kyrkan, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius.

Vi tror på en Gud som verkar öppet i historien, inte en gud som gömmer sig i det fördolda, skriver fem kristna ledare och sjukvårdspersonal.

Dödshjälpsförespråkarnas betoning på rätten att själv bestämma när livet avslutas skaver mot den kristna grundberättelsen, skriver Andreas Nordlander.