27 juli 2021

En tidning på kristen grund91 resultat för ”Gunnar Hylt��n-Cavallius, komminister emeritus, teologie licentiat”

Svenska kyrkan är del av Kristi kyrka på jorden och dess högsta auktoritet är Herren själv, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius.

I stället för att engagera oss partipolitiskt i Svenska kyrkan borde vi fråga oss: Är det här rätt väg för kyrkan, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius.

Vi skulle behöva ett politiskt parti som vågar lyfta fram kärnfamiljens positiva betydelse, skriver Gunnar Johansson.

FHM:s inkonsekventa regler provocerar och orsakar protester. Ändå bör vi som kristna inte stå där ropande: Varför får de men inte vi, skriver Berth Löndahl.

Det är dags att Kristdemokraterna byter partinamn till “Sjukvårdspartiet”, skriver Gunnar Johansson.

Var är den kristna omtanken när kristna propagerar för att kyrkor ska undantas rådande pandemilagar, skriver chefläkare Gunnar Ramstedt.

Min djupa förhoppning är att pingst i Linköping och kommuniteten ska finna vägar så att kontinuiteten får bevaras, skriver Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare Pingst FFS.

Att ta Jesu enhetsbön på allvar är att ge sig hän åt en djärv vision, skriver Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare Pingst FFS.

Det finns ett behov av ett nyanserat samtal, bortom förenklingarna, om hur kristna kan förhålla sig till islam, skriver Helene Egnell.

Frågan om Bjärka-Säbys framtid reser frågor om hur kopplingen mellan pentekostalism och ekumenik ser ut i praktiken, skriver Johannes Zeiler, präst i Svenska kyrkan.