11 maj 2021

En tidning på kristen grund390 resultat för ”Gunnar Swahn, Sundbyberg, fd missionssekreterare i Filadelfia Stockholm”

Jag tror att vi ska vara försiktiga med att sätta likhetstecken mellan att lämna gemenskapen och lämna tron., skriver Gunnar Swahn.

Jag lever mer i nuet nu. En dag. Ett ögonblick i sänder, skriver Ulrica Stigberg.

Tror på Gud gör jag inte, men kyrkans bidrag till samhället är omfattande och gott, skriver Christian Hårleman.

Nattvarden är en källa till kraft som kyrkan inte borde försvåra för troende att ta emot, skriver Arne Winerdal.

Vi ska inte leva i förnekelse, men vi behöver “vara uppmärksamma på vad vi uppmärksammar”, skriver Håkan Söderström.

Det kristna är kanske inte att diskutera vad vi har rätt att göra utan vad som är rätt att göra, skriver Ludvig Gutestam.

Som andlig ledare vill jag beklaga den andliga okänslighet som du upplevt under din uppväxt, skriver Niklas Piensoho.

Föreståndaren i Filadelfia i Stockholm: Erik Lundström väcker frågor att reflektera över men slutsatserna är felgrundade.

Kontinuerliga konfrontationer med soldater och bosättare utgör en grogrund till palestiniers hat mot Israel, skriver Bo Härdne.

I stället för att starta företag, startar människor föreningar och försörjer sig heltid på olika skattebidrag, skriver Rebecca Weidmo Uvell.