10000 resultat för Hanna M��ll��s

“Jag ska berätta om mina personliga gränsupplevelser”, säger religionshistorikern David Thurfjell.

Grunden till en kyrka från 1300-talet har börjat stiga ur havet.

Frida Park: Håll rent mot Hamas, Magdalena Andersson

Ett tjugotal visselblåsare vittnar om om allvarlig tystnadskultur och rädsla för Gunilla Hallonsten • "Skulle jag gå ut med namn så skulle jag vara körd" • Gunilla Hallonsten: Det är allvarligt.

Vi behöver inte anpassa ordet för den här tiden, skriver Martin Ivarsson.

Olof Edsinger, SEA, om händelsen: Det är en oroande utveckling.

KD:s resa mot en tydligare traditionell högerposition har också varit en resa bort från frågor som synliggör dess kristna identitet, skriver Markus Uvell.

Olycka eller attentat? Efter 62 år diskuteras fortfarande vad som hände verkligen i flygkraschen. Nu vill KG Hammar och Gudrun Brunegård (KD) se en sanningskommission.

Frida Park: Likheterna med - och skillnaderna mot - religion är uppenbara.

"Jag vill inte se människor tveka söka upp ett sjukhus av rädsla för att bli anmäld när man har akuta problem", säger KD-politikern Stefan Svensson till Dagen.