17 juni 2021

En tidning på kristen grund361 resultat för ”Hans Lindholm, präst och författare”

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.

Laila Andersson är död, Detta minnesord om henne kommer personal och kyrkfolk i Lötenkyrkan, Hans Lindholm vid pennan.

I Sverige hyllar vi "lagomprincipen”. Men återigen har vi en klart sämre utveckling på våra smittkurvor än våra grannländer, skriver Hans Luthman.

Det finns oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis, skriver Stefan Swärd.

I ett land som ofta slår sig för bröstet att vara världens bästa land för barn är det märkligt att detta passerat politikens intresse, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

En stram migrationspolitik är ett måste. Att inte blunda för de målkonflikter som finns är att utöva ett kristet samhällsansvar.

Under senare år har det hörts en rad inlägg om att kristna i Sverige (och i andra länder) borde utgöra mer markerade röster i samhällsdebatten, skriver Jonas Hartelius.

Jag vet inte hur många bönetimmar jag lagt ned för att förvissa mig om Gud ser en uppgift för mig här, skriver Hans Eklind, KD.

Det finns ett behov av ett nyanserat samtal, bortom förenklingarna, om hur kristna kan förhålla sig till islam, skriver Helene Egnell.

John Sjögren reflekterar kring de heliga dimensionerna i Ove Knausgårds och Wera von Essens texter