7981 resultat för Hasse Bostr��m

Framgångsrikt koncept med app för unga kan kopieras av församlingar i andra städer.

Kulturessä av Josefin de Gregorio. "De kallas för 'parasociala förhållanden', de vi har med våra favoritinfluencers. De berättar så personliga saker att vi till slut tror att vi känner dem."

Fredrik Wenell: Varför begränsa samvetsfriheten, Per Ewert?

I en tid när Ryssland anfaller sina grannar är EU viktigare än någonsin, skriver Elisabeth Sandlund.

Bo Schylander är död. Ann-Christin Lindbom, förbundsordförande för RPG, har skrivit detta minnesord om honom.

Italiens senat röstar om ett förslag som skulle förbjuda italienare att skaffa barn genom surrogatmödrar, även i länder där detta är tillåtet.

Stor enkätundersökning bland pastorer, präster och kårledare. ⋅ Så tänker pastorer som vill se ett förbud. ⋅ Många osäkra.

Regionen har tidigare signalerat samma sak till sina anställda.

PMU: “Det får ses som ett misslyckande då vi har ett civilsamhälle som har svårt att finansiera sin verksamhet”

Regeringen föreslår att SST ska bort. • Isak Reichel, myndighetschef: "De signaler jag får från regeringen är att det inte finns planer på en annan inriktning av politiken."