5668 resultat för Ingemar Kihlstr��m

Olycka eller attentat? Efter 62 år diskuteras fortfarande vad som hände verkligen i flygkraschen. Nu vill KG Hammar och Gudrun Brunegård (KD) se en sanningskommission.

Frida Park: Likheterna med - och skillnaderna mot - religion är uppenbara.

"Jag vill inte se människor tveka söka upp ett sjukhus av rädsla för att bli anmäld när man har akuta problem", säger KD-politikern Stefan Svensson till Dagen.

Simon Wiesenthal Center förnyar sin resevarning efter Palestinakonferensen i Malmö. S-ledamot i blåsväder efter sitt deltagande.

Om alltför omfattande summor styrs om från andra kriser till Ukraina lämnas människor i akut nöd i andra delar av världen utan hjälp, skriver Charlotta Norrby, Erik Lysén, Mattias Brunander, och Niclas Lindgren.

Ingemar Forss och Linalie Newman: “Gud sänder oss på ett nytt sätt i en ny tid”.

Vad får man säga om muslimer? Nu väljer en mångreligiös förening med kristna profiler att polisanmäla högerdebattören Ivar Arpi.

Kommentar: En efterlängtad islossning som inger hopp.

Fem kristna profiler berättar om sina starkaste konferensminnen.

Tio kyrkoledare kräver att det svenska stödet till Ukraina inte ska tas från biståndsbudgeten. De kräver också att regeringen ska återinföra åtminstone enprocentsmålet.