177 resultat för Ir��ne Nordgren

Slutreplik. Att en döende patient får “sova in i döden” kan rent medicinskt ske på olika sätt och bedöms juridiskt olika i Sverige, skriver Irène Nordgren.

Replik. Det är definitivt inte praxis att dödshjälp förekommer i Sverige i form av för höga morfindoser, skriver överläkaren Mikaela Luthman.

Att svälta ihjäl en döende, sövd patient är tillåtet i Sverige idag, men att behöva svältas till döds är ovärdigt ett land som Sverige, skriver Irène Nordgren.

Det litauiska parlamentet är på väg att godkänna en lag som skulle kunna ge fängelse till den som "kränker religiös tro" i en gudstjänstlokal.

Teslagrundaren Elon Musk är en av de som reagerat på inslaget.

Om uppdraget att värna och förkunna den i skrift och tradition uppenbarade sanning om Jesus Kristus, hans kyrka och lära, råder samsyn mellan Benedikt och Franciskus, skriver Yvonne Maria Werner.

Det finns försök att slå in en kil mellan Benedikt som den traditionstrogne påven, och Franciskus som den som med sin pastorala inriktning luckrar upp den katolska läran, skriver Bengt Malmgren.

Franciskus trendbrott gentemot sin föregångare blev därför förkunnelsen att Parrhesia – frimodighet – ska råda i hela kyrkan, skriver Irène Nordgren.

Om Katolska kyrkan vill medverka till att motverka aborter måste man lägga energi på att motverka oönskade graviditeter, skriver Irène Nordgren.

S-ledamot tror på bättre kvalitet med nygammal läromedelsnämnd