18 april 2021

En tidning på kristen grund64 resultat för ”Israel Danling, författare till boken”

När vi tolkar Bibeln ska inte syndarens erfarenhet vara i förgrunden, utan helgonets, skriver Israel Danling.

Lovsångsledarskap kan aldrig reduceras till musikledarskap. Det har alltid med lärjungaträning att göra, skriver David Davage.

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.

Det finns oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis, skriver Stefan Swärd.

Konsekvensen av budskapet om Jesu återkomst är att vi ska sprida tröst genom hoppet om en återupprättad värld och redan nu trotsa ondskans makter, skriver Leif Carlsson.

I Sverige hyllar vi "lagomprincipen”. Men återigen har vi en klart sämre utveckling på våra smittkurvor än våra grannländer, skriver Hans Luthman.

I längden undergräver felaktiga spekulationer förtroendet för Bibeln, samtidigt som en sund och balanserad förkunnelse om Jesu återkomst hämmas, skriver Leif Carlsson.

Den själsliga svälten är en utmaning för kyrkan, skriver Pernilla Eklund.

Den aktuella koranbränningen har dragit ut det fria ordets motståndare i ljuset, skriver skribenten Rebecca Weidmo Uvell.

Svar direkt. Jag är tacksam för möjligheten att förklara vad jag egentligen ville säga, men misslyckades med, skriver Alf B Svensson.