11 april 2021

En tidning på kristen grund1204 resultat för ”Joel Larsson, studie- och yrkesvägledare och aktiv i kampen för en human migrationspolitik, Östersund”

Dissonans mellan Kristdemokraternas nuvarande politik och budskapet om kristna värderingar, skriver Joel Larsson och Anders Silfverdal.

Trots att främst fattiga människor drabbas av klimatkrisen har de bidragit minst till den, skriver Micael Grenholm och Johannes Widlund.

Utifrån ett teologiskt perspektiv behöver vi inte vara rädda för vaccinet, skriver Ellinor Ädelroth och Ulf Sundkvist.

Vi behöver söka en livsstil där vi lägger ner de mänskliga vapnen och på nytt börjar gestalta Kristus mitt i denna värld, skriver Bo Nyberg.

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.

Hur nära muslimer och kristna än kan komma i gemensam erfarenhet och ömsesidig välvilja kommer inte centrala dogmer försvinna, skriver Martin Landgren.

Kontroversiella frågor kan inte undvikas på universitetet, skriver Tobias Hägerland och Martin Berntson i en replik.

Konsekvensen av budskapet om Jesu återkomst är att vi ska sprida tröst genom hoppet om en återupprättad värld och redan nu trotsa ondskans makter, skriver Leif Carlsson.

Till minne av Curt Åberg

Frågan om Bjärka-Säbys framtid reser frågor om hur kopplingen mellan pentekostalism och ekumenik ser ut i praktiken, skriver Johannes Zeiler, präst i Svenska kyrkan.