6537 resultat för ”Joel Larsson”

"Vi delar något i det inre och kan lära av varandra", säger Joel Halldorf.

Kommentar till Matteusevangeliet 6:30 | I dag är Johannes Döparens dag, mannen som bar fattigmans kamelhårskläder, förmodligen varken bekväma eller moderiktiga. Han valde att bekymra sig för annat än kläderna och ingenting blev över för second hand-butiken.

Kommentar till Matteusevangeliet 6:28 | Vem föredrar inte en enkel och varmhjärtad människa framför en välklädd snobb? Så vad är viktigast: att ses som välklädd eller vänlig? Att vara inne eller att vara innesluten? Så gör nu en glädjens piruett över den du är, oavsett hur du ser ut.

Kommentar till Matteusevangeliet 6:27 | Den som bemödar sig om att leva sunt och försiktigt blir väl äldre än den som far illa med sig? Å andra sidan vet ju ingen av oss något om morgondagen. Det är en konst att vila i Skaparens omsorg utan att förfalla till vare sig osund lättja eller osunt grubbel.

Andreas Norlén tog inspiration från ett bibelord när han talade till riksdagsledamöterna vid mandatperiodens sista tillfälle.

Kommentar till Matteusevangeliet 6:26 | Hur skiljer man sund förtröstan från osund lättja? Kanske på att lättjan struntar i om andra har vad de behöver medan förtröstan förtänksamt, men generöst delar med sig i tillit till den himmelske faderns omsorg.

Thomas Österberg: Före detta missbrukare väckte Nyhemsbesökarnas jubel.

Kommentar till Matteusevangeliet 6:25 | Att inte låta det viktiga stå i vägen för det nödvändiga är ett av livets viktigaste och svåraste konststycken. Inte minst nu i klimatkrisens tid borde vi alla ha skäl att fundera över om det i stunden eftertraktade verkligen är nödvändigt i det långa loppet.

Vi ska i det här quizet testa dina kunskaper om Nyhemsveckan och Torpkonferensen

Utvisades till Afghanistan 2019. Hör om den oväntade vändningen.