28 oktober 2021

En tidning på kristen grund315 resultat för ”John Sj��gren, kulturskribent, kritiker och f��rfattare”

John Sjögren reflekterar kring de heliga dimensionerna i Ove Knausgårds och Wera von Essens texter

John Sjögren har läst "Bröderna Karamazov" på nytt.

Gustaf Hector är död. Denna minnestext är skriven av syskonen Gunhild och Lennart.

Vi behöver söka en livsstil där vi lägger ner de mänskliga vapnen och på nytt börjar gestalta Kristus mitt i denna värld, skriver Bo Nyberg.

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.

Till minne av Curt Åberg

Astrid Edblom är död. Detta minnesord om henne har skrivits av hennes make Kjell-Erik samt sönerna Lennart, Thomas och Patrik Edblom.

Minnestext om pastor Roland Hellsten

Allvarliga situationer i både enskilda liv och hela samhällen har förändrats när Guds folk vänder sig till Herren och ber, skriver Fred Nyman.

Det finns oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis, skriver Stefan Swärd.