11 april 2021

En tidning på kristen grund292 resultat för ”Jonas Andersson, Gå ut mission”

Vad vi framför allt längtar efter är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning, skriver företrädare för sex missionsorganisationer.

Gud kan också förändra gamla vrak.

Skaffa en hobby som inte har med corona att göra.

Jag vantrivs inte med den stillhet som corona har framkallat.

Förhoppningsvis blir vi andligt mer klarsynta med åldern.

Och jag tänkte efteråt: Vilken ovanlig pojke!

Det är inte fegt att ta hjälp.

Sverige har en fantastisk missionshistoria men frågan är: Vad skriver vi för historia nu, skriver Andres Carlsson.

Världen går inte under för att jag får lov att vänta.

De enda människor med funktionsnedsättning som tycks värda att koncentrera sig på är ofödda eller döende, skriver Mackan Andersson.