16 oktober 2021

En tidning på kristen grund226 resultat för ”Jonas Segersam, kommunalr��d Uppsala (KD)”

Förändring och anpassning till det politiska landskapet är nödvändigt, men vår bestämda uppfattning är att vi som parti står fasta i våra värderingar, skriver Jonas Segersam och Denisé Cassel (KD).

Kristdemokrati innebär inte att ge allt gott till alla - det är vänsterns politik - utan att ta ansvar, skriver Jonas Segersam (KD) och Denisé Cassel (KD).

I stället för att stoppa alternativen till förskola bör de uppmuntras och utvecklas, skriver Jonas Segersam (KD).

Nya församlingar kan bidra positivt till frikyrkornas problematiska åldersstruktur, skriver Jonas Melin.

“Varför vill de, moralisterna, lägga sig i andra människors liv?” Helt enkelt för att vi älskar dem, skriver Felix Schavon.

Ett slöjförbud står i skarp konflikt med bärande kristdemokratiska principer och riskerar att få motsatt effekt, skriver Lennart Bondeson.

Vad har vi som kyrka för visioner att nå ut med det glada budskapet, skriver Tommy Nilsson.

Gud kan också förändra gamla vrak.

Regeringens så kallade feministiska utrikespolitik, där biståndspolitiken ingår, har alltför ofta varit tomma ord, skriver Gudrun Brunegård, KD.

Förslaget om obligatorisk språkförskola läggs för att hjälpa barn som annars riskerar att gå en mycket dyster framtid till mötes, skriver Peter Kullgren.