44 resultat för Kashif Virk

Bokstavstrogen islam behöver granskas och utmanas i öppen samhällsdebatt, skriver Omid Pasbakhsh, Reinhold Fahlbeck och Per Ewert.

Claphaminstitutets rapport är inget annat än ett hopkok av de invändningar mot islam som kristna polemiker gjort i alla tider, skriver Kashif Virk.

I debatten får det fundamentalistiska, konfessionella perspektivet ett ensidigt övertag, skriver Sameh Egyptson.

Vi finner ingen motsvarighet till detta i andra skrifter – säkerligen inte i Bibeln, skriver Kashif Virk.

Islam behöver både kritiker och försvarare, skriver Markus Uvell.

Nu kommer rapporter om hårdare press på kristna pakistanier som avkrävs id-handlingar när de vistas på offentliga platser.

Historiciteten kring Jesu Kristi korsfästelse och uppståndelse är baserad på "många bevis" för att citera Skriften själv (Apg 1:3).

Emmanuel Luther Ratiq skriver om olika argument för att stödja tesen om Jesu död på korset. För detta anför han även verser från Koranen som jag här avser bemöta, skriver Kashif Virk, imam.

Kashif Virk skriver en slutreplik i debatten om Jesu korsfästelse.

Vi måste förstå andra livs­åskådningar för att möta människor där de står, skriver fyra debattörer.