1335 resultat för Katarina Hedman

Enhetschef på begravningssamfällighet: ”Man hade röjt runt ganska rejält.”

"Det andliga sökandet och människors längtan är ju ganska lika över landet".

Eldsjälen bakom Allhelgona- och Katarinamässan har startat Ulrikamässan i Söderhamn.

Snart gör Katarina Josephsson sitt 800:e program av långköraren Andliga sånger.

Har kyrkan lyckats med sitt uppdrag om lokalerna fylls av människor som söker dansbandsunderhållning? skriver Larseric Nyberg.

Många funderingar och konkreta frågor på seminarium om församlingarnas säkerhet.

Välkänd pastor startade diskussion - ifrågasatte församlingsmedlemmars kaffedrickande under gudstjänsten.

Båda hans döttrar tog sina liv, 19 och 21 år gamla. Jämte chocken och sorgen hade Walter Kalmaru båda gångerna samma gudsupplevelse.

150 boende evakuerades till Matteus kyrka efter att en häftig brand bröt ut i ett flerfamiljshus i centrala Norrköping.

Seminarium om Kyrka och säkerhet 20 oktober 2023. En dag för dig som arbetar med eller ansvarar för din kyrkas säkerhet.