301 resultat för Kristin Erkersg��rd

"Det känns overkligt”, säger författaren och pastorn till Dagen.

Victor Ternvall berättar om våndan över att känna kärlek till en musikgenre – men inte kunna sjunga den.

Unga människor längtar efter att få tillhöra en församling men upplever att de inte ryms eller tas på allvar, skriver tre debattörer.

Individualism och evangeliet om Kristus har inget gemensamt. Ändå sitter de så ofta ihop i kyrkan, skriver Urban Knutsson.

Vilka vanor behöver vi förändra för att skapa plats för unga? skriver Marcus Lind, Kristin Flodström och Magnus Sternegård, Equmenia.

Fyra pastorer står nu i ledningen för Livets ord under perioden när Janne Blom långsamt återgår i arbete.

Susanne Rappmann beklagar kritik mot rapport om situationen i Spekeröd-Ucklums församling.

Biskop Susanne Rappman vill att två ledare i den konfliktdrabbade församlingen Spekeröd-Ucklum lämnar sina uppdrag. • "Jag vill inte lämna - det är konstruerad kritik i en undermålig rapport".

Efter att kyrkoherden i Spekeröd-Ucklum fick lämna bör en nystart ske, anser Göteborgsbiskopen Susanne Rappmann.

För en personlig gudsrelation tror jag att viktiga bidrag är mentorskap och vägledning, skriver Ulf Häggqvist.