02 december 2021

En tidning på kristen grund181 resultat för ”Ledningsgruppen för Svenska evangeliska missionsalliansen, Sema:”

Om något ska vara värt att dö för, måste det ju stå utom allt tvivel att det är sant, skriver ledningsgruppen för Sema.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Olof Edsinger avslutar debatten om en kristen syn på Gamla testamentets bud.

Engagera dig i årets kyrkoval så att inte odemokratiska krafter får inflytande i Svenska kyrkan, skriver Mona Olsson (ViSK).

När EFS Tallhedskyrkan lanserade palt Drive-in blev initiativet mycket uppmärksammat över hela Sverige.

Hundratusentals människor ser sin försörjning försvinna.

Utanförskapsområden och klansamhällen är ett faktum i dagens Sverige - därför behöver församlingen finnas där, skriver Ferro Mehmedovic.

Det är hög tid att de problem som pandemin bidragit till i ungas liv tas på allvar, skriver tre företrädare för Svenska kyrkans Unga.

Replik. Jesus kom för att återställa den ursprungliga ordningen där ingen längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, skriver Linalie Newman.