09 december 2021

En tidning på kristen grund3148 resultat för ”Leif Carlsson”

Tyvärr har många förkunnare haft en tendens att undvika svåra texter eller också ger de tillrättalagda tolkningar, skriver Leif Carlsson.

"Nej, man får kanske inga tydliga svar på sina frågor. Men det grundar sig i att det egentligen inte finns några tydliga svar att ge."

Konsekvensen av budskapet om Jesu återkomst är att vi ska sprida tröst genom hoppet om en återupprättad värld och redan nu trotsa ondskans makter, skriver Leif Carlsson.

I längden undergräver felaktiga spekulationer förtroendet för Bibeln, samtidigt som en sund och balanserad förkunnelse om Jesu återkomst hämmas, skriver Leif Carlsson.

Vi vill verka för att Svenska kyrkan förblir en decentraliserad kyrka, där den enskilda människan tydligt har möjlighet att påverka, skriver Leif Nordenstorm och Olov Lindquist, FiSK.

Sverige har en fantastisk missionshistoria men frågan är: Vad skriver vi för historia nu, skriver Andres Carlsson.

Om något ska vara värt att dö för, måste det ju stå utom allt tvivel att det är sant, skriver ledningsgruppen för Sema.

I boken ”Med Gud lever vi utan Gud” smälter den tidigare biskopen Martin Linds författarröst samman med befrielseteologen Dietrich Bonhoeffers.

Mikael Tellbe uppmanar oss att inte förlora oss i detaljerna utan försöka se helhetsbilden av den svårtolkade boken.