09 maj 2021

En tidning på kristen grund56 resultat för ”Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia”

Kristdemokraterna har en stolt historia av att värna det svenska biståndet. Det nya förslaget är ett avsteg från den traditionen, skriver debattörerna.

Världen behöver mer bistånd, inte mindre. Inte minst i länder med demokratiska brister.

Påtvinga inte afrikanska länder västvärldens abortpolitik, skriver Benedicta Lindberg.

Krönikan “Se upp för kanskemannen” innehåller felaktiga, misogyna och oreflekterade formuleringar som jag hoppas att Dagen aldrig publicerar igen, skriver Lisa Minnhagen.

Att Moderaterna vill skära ned på den del av budgeten som går till världens mest fattiga och utsatta är beklagligt, skriver nio representanter för biståndsvärlden.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Förenta nationerna syftar kort och gott till att göra gott för mänskligheten, skriver Lennart Lindgren.

Du har rätt att kränka andra, men ökar den nödvändiga förståelsen och respekten för människor genom att kränka och häda, skriver Karin Wiborn.

De laglydiga svenska företagen missgynnas av regeringens överregleringar på området, skriver Nima Sanandaji och Gustaf Hoffstedt.

Jag känner inte någon enda kristen som inte vill “inkludera hbtq-personer i församlingen, skriver Olof Edsinger.