4347 resultat för Lena Nyberg, generaldirekt��r MUCF

Israels armé rycker fram söderut mot staden Khan Yunis där Hamas högsta ledning tros befinna sig.

Flera kristna organisationer trycker nu på för att biståndet till Palestina ska återupptas, via en nysläppt rapport vill de visa upp de positiva effekterna av biståndet.

BIBELLÄSNING. Vi är inte fria att tolka bibelordet efter de trender som för tillfället råder, skriver Bertil Swärd.

Ministern med ansvar för civilsamhället menar att det finns en god dialog kring gängkriminaliteten.

SVENSKA KYRKAN. Jesus kallar oss inte främst in i kyrkan, han kallar oss att gå ut och göra människor till lärjungar, skriver Ida Ardeby.

SD:s kyrkopolitiker tycker att förslaget är förenligt med religionsfriheten.

ISLAMISM. Det är dags för Islamiska förbundet att ta avstånd från Muslimska brödraskapets ideologi, skriver Sameh Egyptson.

BIBELLÄSNING. Som präst axlar man ett heligt ansvar att proklamera vad Guds Ande uppenbarat om Guds väsen och frälsningens gåva, skriver Hans Sundberg i en replik.

Kyrkomötet röstade igenom en motion för att markera mot Tidöpartiernas omdiskuterade förslag av informationsplikt, av kritiker kallad angiverilag.

Popmusikern blev psalmförfattare. Nu släpper singer-songwritern Tommie Sewon sitt tionde album som innehåller fjorton psalmer.