09 december 2021

En tidning på kristen grund40 resultat för ”Lennart Ren��f��lt”

Att få med samtliga dessa tre perspektiv är otroligt viktigt när vi talar om församlingens musikliv, skriver Lennart Björk.

Samtliga nomineringsgrupper i kyrkovalet bär ett ansvar för den kristna trons utbredande i vårt land, skriver Lennart Sacrédeus.

Om det är några som kan leda vägen till ett nytt hållbart samhälle, bortom konsumismen och den heretiska läran om evig tillväxt, så är det vi kristna, skriver Micael Grenholm och Lennart Renöfält.

Den stora klimatutmaningen är att förena ny teknik som vi vill behålla med det klassiska, väl beprövade sätt att leva som inte gröper ur jordens resurser, skriver Micael Grenholm och Lennart Renöfält.

Gustaf Hector är död. Denna minnestext är skriven av syskonen Gunhild och Lennart.

Ett slöjförbud står i skarp konflikt med bärande kristdemokratiska principer och riskerar att få motsatt effekt, skriver Lennart Bondeson.

Astrid Edblom är död. Detta minnesord om henne har skrivits av hennes make Kjell-Erik samt sönerna Lennart, Thomas och Patrik Edblom.

Vi ska inte glömma att vi inte var helt tillfreds med allt så som det var förut, skriver Lennart Albertsson.

Förenta nationerna syftar kort och gott till att göra gott för mänskligheten, skriver Lennart Lindgren.

Nog är vår längtan att alla åldrar möts i lovsång, bön och lovprisning.