1141 resultat för Lotta Johnsson Fornarve

“Jag ska berätta om mina personliga gränsupplevelser”, säger religionshistorikern David Thurfjell.

Psykolog Alf B Svensson är trött på nya pedagogiska metoder som ska testas på skolelever. Barn och unga behöver lärare som våra leda och lära med tydlighet, annars kan det gå illa, menar han.

Evelina Lundkvist har läst “Stränder in mot ljuset” av Ylva Eggehorn.

Skolministern till DN: Utbildning ska inte innehålla mumbojumbo och drivas av kvacksalvare.

Jesusordet “Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren” torde kunna anföras som ett skäl till att bejaka vapentjänst, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius.

Det är tydligt att regeringen inte har några ambitioner om att Sverige ska fortsätta ta ansvar för den globala utvecklingen, skriver Lotta Johnsson Fornarve (V).

Om ickevåldsprinciper ska kallas för “kristna” måste det tydligare synliggöras hur välförankrade dessa är i Guds Ord och i Kristus, skriver Pascal Andréasson.

DO ska utreda om regionen diskriminerat när sverigedemokraten Mattias Eriksson Falk stoppade luciatåg där lucian var ickebinär.

De ryska och ukrainska män som vågar stå upp för fredliga sätt att hantera situationen i Ukraina behöver såväl uppmuntran som skydd mot förföljelse, skriver Lotta Sjöström-Becker.

En vision för en levande och funktionell Kristi kropp vore att ta Paulus ord på allvar om att “när ni kommer tillsammans har var och en något att dela”, skriver Per-Olof Johnsson.