4551 resultat för Lydia Ramstr��m

Dagens teaterrecensent Ingegerd Rönnberg har sett “Den stora skrivboken” - ett gripande drama om barns hantering av krig.

Såväl Lotta Johnsson Fornarve (V) som Jamal El-Haj (S) gick i riksdagen till hårt angrepp på Israel.

Berättelsen om Josef och farao dök oväntat upp i riksdagsdebatten om arbetslöshetsförsäkringen.

Vi behöver inte anpassa ordet för den här tiden, skriver Martin Ivarsson.

Olof Edsinger, SEA, om händelsen: Det är en oroande utveckling.

KD:s resa mot en tydligare traditionell högerposition har också varit en resa bort från frågor som synliggör dess kristna identitet, skriver Markus Uvell.

Olycka eller attentat? Efter 62 år diskuteras fortfarande vad som hände verkligen i flygkraschen. Nu vill KG Hammar och Gudrun Brunegård (KD) se en sanningskommission.

Frida Park: Likheterna med - och skillnaderna mot - religion är uppenbara.

Simon Wiesenthal Center förnyar sin resevarning efter Palestinakonferensen i Malmö. S-ledamot i blåsväder efter sitt deltagande.

"Jag vill inte se människor tveka söka upp ett sjukhus av rädsla för att bli anmäld när man har akuta problem", säger KD-politikern Stefan Svensson till Dagen.