10000 resultat för ”Mackan Andersson, teolog och st��uppkomiker”

Kultur och tradition riskerar att hindra nästa generation, skriver Ida-Maria Brengesjö. Uppföljning på Ida-Marias tidigare gästkrönika.

Kommentar: När är oanständighetsmåttet rågat för M, KD och L?

Kommentar: Frågetecken måste rätas ut så att inte fördomar späs på.

Elever på framför allt kristna friskolor berättar om hur talet om demoner och synd fått dem att må dåligt.

– Det har varit tungt, men jag har känt att Gud varit med mig. Utan honom hade det nog känts hopplöst, säger Per Gustafsson.

Religiös övertygelse har en kraftfull förmåga att påverka våra djupaste värderingar. Det syns tydligt på fängelser, skriver Stefan Klingberg.

Lennarth Hambre: Ingen vinner på en för grund analys.

Kommentar till Psaltaren 28:6 | Vi försummar sällan att uttrycka vårt missnöje över tingens ordning och över felslagna förväntningar, men glömmer allt för ofta alla de skäl vi har att vara tacksamma och förundrade.Det är välsignat att tacka för gudagåvorna!

Johannes Söderberg, SVT: Är en spännande och viktig folkbildningsuppgift.

Barnpastor Marina Andersson skapar minnen för många med kvällsbaden på Singoalla-lägret.