20 oktober 2021

En tidning på kristen grund223 resultat för ”Margareta Andersson”

Kyrkan ska ta ansvar för det sociala och ekonomiska klimatet mellan människor så att alla får plats och ingen ställs utanför, skriver Margareta Andersson, Centerpartiet.

Att alla människor har samma okränkbara värde är en hörnsten i vårt program och påverkar hur vi vill leda Svenska kyrkan framåt, skriver Margareta Karlsson, ÖKA.

Orimligt att alla religiösa symboler, plagg och handlingar ska likställas med varandra, skriver Christoffer Andersson, KDU.

Det är inte bara uppfattningar som kan sorteras in under partipolitik som är politiska, skriver Ida Andersson.

Att påstå att kristna adopterar som en del av missionsuppdraget är en förlegad syn och inte relevant för dagens kristna adoptivföräldrar, skriver Annika Andersson.

Vägen framåt för kyrkan måste alltid handla om Jesus, inte om samhällstrender och partipolitiska ideologier, skriver Maria Andersson och Berth Löndahl.

Jag vantrivs inte med den stillhet som corona har framkallat.

Antalet barn med funktionsnedsättningar som kan upptäckas före födseln blir allt färre, skriver Alma-Lena Andersson, Ivar Gustafsson och Margareth Berglund.

Förhoppningsvis blir vi andligt mer klarsynta med åldern.