11 maj 2021

En tidning på kristen grund265 resultat för ”Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige”

Myndigheterna begränsar de evangeliskt kristnas möjligheter att samlas till gudstjänst och bedriva mission.

I tider av oro satsar ryska församlingar på litteraturen. Det tryckta ordet gör skillnad.

Nya utmaningar efter coronakrisen hindrar inte församlingarna att fortsätta sprida evangeliet i Ryssland.

Att Moderaterna vill skära ned på den del av budgeten som går till världens mest fattiga och utsatta är beklagligt, skriver nio representanter för biståndsvärlden.

Påtvinga inte afrikanska länder västvärldens abortpolitik, skriver Benedicta Lindberg.

Det som för en tid varit en ersättning kommer utan tvekan vara ett ypperligt komplement framöver, skriver Carl-Henric Jaktlund.

Krönikan “Se upp för kanskemannen” innehåller felaktiga, misogyna och oreflekterade formuleringar som jag hoppas att Dagen aldrig publicerar igen, skriver Lisa Minnhagen.

Vi måste kämpa på tillsammans för stärkta rättigheter enligt FN:s funktionsrättskonvention, skriver Elisabeth Wallenius.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Musikaliska underbarnet Sierra Hull har hunnit fylla 28 – nu släpper hon sitt fjärde album där hon bland annat hämtar inspiration från Psaltaren