10000 resultat för Marie Pettersson Hallberg, chef f��r avdelningen f��r statsbidrag p�� MUCF

Anställda måste anonymt kunna larma om missförhållanden • Så har kristna organisationerna gjort.

Act Svenska kyrkan: ”Vi tror att det här angreppet kommer påverka insamlingen en del.”

Översyn har inte kunnat påvisa att svenskt bistånd till Palestina har gått till terrorverksamhet.

Flera kristna organisationer trycker nu på för att biståndet till Palestina ska återupptas, via en nysläppt rapport vill de visa upp de positiva effekterna av biståndet.

De släppta i gisslan återvänder hem till en ny verklighet – 10-månadersbarn har blivit symbol för gisslandramat.

"Det finns ingen strategi bakom detta, utan Gud verkar", säger Magnus Andersson, koordinator på Katolska biskopsämbetet.

Steven Crosson: För både Biden och Trump är religionen viktig, men på olika sätt.

Ministern med ansvar för civilsamhället menar att det finns en god dialog kring gängkriminaliteten.

Joel Hellrup: ”Vi vill att det ska vara enkelt så att man slipper tänka på att man är sjuk.”

Kristna nykterhetsförbundet Blå Bandet: Fortfarande är alkohol det normala i samhället.